Miłosz Huber (Miłosz Andrzej Huber), dr eng. geologist, mineralogist.

Head of the Optical and Scanning Electron Microscopy Laboratory in Geology and Litosphere Protection Department,

Earth Science and Spatial Managment Faculty, Maria Curie-Skłodowska University in Poland.

Topics of study: Layered intrusion with PGE mineralization, stable isotope analysis of Sulphur, oxygen and carbon from ingenious rocks, metamorphic analysis, fractal analysis (box counting dimension), microanalysis using EDS, EBSD and CL in Hitachi SU6600 scanning electron microscopy.

 

 

 

Milosh Huber publication list:

Summary: 123 publications, four in Thompson Reuters list journals,  35 in other reviewer journals, 67 in conference materials, author of 7 monography, 10 chapters in monographs, 11 patents.

 

Publication in the foreign journals (Thompson Reuters list):

 1. Huber M., Hałas S., Sikorska M.2007: „Evolution of prehnite-albite-calcite veins in Metamorphic rocks from the Lapland Granulite Belt (Kandalaksha region of Kola Peninsula“, Geologija, vol 57, ss. 1-7.

2.       Halas S., Huber M. and Piestrzynski A.; 2009, „Petrology of gabbroides and isotope signature of sulfide mineralization from Fedorov-Pansky layered mafic intrusion, Kola peninsula, Russia”, Geochronometria, vol 33, 19-22.

3.       Jończy I., Huber M., Lata L., 2014: Zeszklone odpady hutnicze po produkcji cynku i ołowiu ze zwałowiska w Rudzie Śląskiej w aspekcie badań mineralogiczno –chemicznych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, vol 30, nr 1, 161-174

4.       Miłosz A. Huber, Stanisław Hałas, Yuri N. Neradovsky, Tamara B. Bayanova,  Artem W. Mokrushin, Lesia Lata, 2016, Stable isotope geochemistry of sulfides from intrusion in Monchegorsk, Northern part of baltic shield, Geochronometria 43 (2016): 96–101

Publication in the other foreign journals:

 1. Skublov S.G., Huber M., 2005, “Оссобенности геохимии редкоземлъеных элементов в метаморфических минералах юго-восточной части Лапландского Гранулитового Комплекса”, Вестник СПБУ, seria 7, ss. 87-91.
 2. Huber M. 2008, “Петрографическая характеристика метаморфических пород из долины Белого Иркута в Высоких Саянах.”(po rosyjsku), Sovriemiennyi Nauchnyi Wiestnik, Geografia, nr 5 (31), 2008, ss. 4-16.
 3. Huber M. 2008, „Петрографическая характеристика метаморфических пород из долины Слюдянки (район Слюдянки над Байкалом).”, Sovriemiennyi Nauchnyi Wiestnik, nr 17(43), s. 7-17 (po rosyjsku),
 4. Huber M., 2014: LA-ICP MS Characteristic of geochemical composition of veins rocks from the central part of the Khibina Massive in Kola Peninsula, Northern Russia. J. Chem. Eng., 8 (2014) 364-370
 5. Khageshwar Singh Patel, Nohar Singh Dahariya, Suryakant Chakradhari, Pravin Kumar Sahu, Keshaw Prakash Rajhans, Shobhana Ramteke, Lesia Lata, Huber Milosz, 2015, Sewage Pollution in Central India American Journal of Analytical Chemistry, 6, 787-796
 6. Reetu Sharma, Shobhana Ramteke, Khageshwar Singh Patel, Sudhanshu Kumar, Bighnaraj Sarangi, Shankar Gopal Agrawal, Lesia Lata, Huber Milosh, 2015, Contamination of Lead and Mercury in Coal Basin of India, Journal of Environmental Protection, 2015, 6, 1430-1441
 7. Reetu Sharma, Khageshwar Singh Patel, Lesia Lata, Huber Milosh, 2016, Characterization of Urban Soil with SEM-EDX, American Journal of Analytical Chemistry, 2016, 7

 

Publication in the polish journals:

 1. Huber M. 2002, “Mineralogical characteristic of garnets from metamorphic rock from the Lapland Granulite Belt (Kola peninsula, Northern Russia”, Zeszyty Specjalne vol. 20 Pol. Tow. Min. ss.272-274.
 2. Huber M., J. Bonarski, 2003, “Investigation on the texture of Lapland Granulite Belt using x-ray diffraction technique”, Zeszyty Specjalne  Pol. Tow. Min. 2003, vol. 22, ss.73-77.
 3. Huber M., 2007, „Petrograficzna charakterystyka skał z odsłonięcia Flora w Masywie Lowozierskijm i  dol. Małaja Biełaja w Masywie Chibińskim, płw. Kola, płn. Rosja”), Przegląd Geologiczny, vol. 55, nr. 4, ss. 287-288.
 4. Robens E., Dąbrowski A., Chibowski S., Dobrowolski R., Drewniak M., Dumańska –Słowik M., Gac W., Goworek J., Huber M., Iwan M., Kurzydłowski K.J., Mendyk E., Pasieczna-Patkowska S., Płociński T., Ryczkowski J., Rzączyńska Z., Skrzypiec K., Sobczak J.W., 2009, „Investigation of surface properties of lunar regolith –part IV”, Annales UMCS, Sectio AA Chemia. ss. 144-148.
 5. Huber M, 2011; „Petrograficzna charakterystyka skał ze złoża magnetytu z Vrbna (Jesieniki – Czechy)”, J. Biol. Earth Sci. 2011, 1 (1): E1-E6.

6.       Huber M. Heflik W, Pattek-Janczyk A, Pitak M, Stadnicka K, Skublov S.G. 2012; „Investigations of garnets from polymetamorphic rocks of the Lapland Granulite Belt of the Kandalaksha region” J. Biol. Earth Sci. 2012, 2 (1).

7.       Huber M., Mroczek P., 2012; „Kamień w architekturze Lublina na przestrzeni wieków”, Biul. PIG 448: 441-450,

 1. Huber M., 2012: „Dynamics of metamorphism processes by the fractal textures analysis of garnets, amphiboles and pyroxenes of Lapland Granulite Belt, Kola Peninsula.”, J. Biol. Earth Sci. 2012, 2 (2): E50-E55,
 2. Huber M., 2013: „Wstępna charakterystyka skał żyłowych występujących w Dolinie Małaja Biełaja w Chibinach”, J. Biol. Earth Sci. 2013, 3 (1): E1-E11,
 3. Huber M., Lata L., Hałas S.; 2014: Wstępna charakterystyka petrograficzna kompleksu krystalicznego z kalcyfirami z doliny Sludianki (Bajkał, Rosja), Biuletyn PIG, vol. 458, s. 25-30
 4. Huber M., 2014: Geochemical atlas of the Kandalaksha part of Lapland Granulite Belt (Kola Peninsula, NW Russia), Journal of Biology and Earth Sciences vol.4 (1), E1-15.
 5. Miłosz Huber, Tamara.B. Bayanova, Nadiezhda A. Ekimova, Felix P. Mitrofanov, Paweł A. Serov, “Mineralogical characteristic and geochronometry of a crystalline rocks from SE part of the Lapland Granulite Belt of Kola Peninsula at the White Sea” JBES 2014; 4(2): E54-60
 6. Huber M.A., 2014: „Mathematics planimetry map model of diversity and petrology In the Kandalaksha parto f Lapland Granulite Belt (Kola Peninsula, NW Russia). JBES, 4(2): E61-E83
 7. Blicharska (Gruszka) E., Fliger J., Huber M., Kocjan R., 2014; ”Examination of the Elemental Composition on Hair in Cholelithiasis, Kidney Stone, Hypertension and Diabetes by Scanning electron Microscopy and Energy Dispersive Spectrometry SEM/E”, Journal of Analytical and Bioanalytical Techniques, vol 5(4), 1-5
 8. Huber M., 2015, Microanalysis of alkaline rocks from the massif khibina using SEM-EDS, JBES 5(1), 74-81
 9. Huber M., 2015, Mineralogy and petrographic characteristic of carbonate samples from Kovdor (KOLA PENINSULA, N RUSSIA). JBES 5(1), 49-58
 10. Huber M., 2015, Melteigite rocks from the khibina massif analysis using SEM-EDS AND ICP, JBES 5(1), 82-99
 11. Huber M., Oszust K., Jakowlewa O., 2015 Geotouristic attractions of Oulu and Rovaniemi regions (Northern Finland), Tourism and Cultural Heritage; 1 (1): 1-6
 12. Huber M., 2015, Petrology characteristic of ophiolite rocks in walls of the Banja Luka fortress in Bosnia and HerzegovinaTourism and Cultural Heritage 1 (2): 28-32
 13. Miłosz Huber, Stanisław Hałas, 2015, Geochemical study of precipitates in the architectural surfaces from Bern, Switzerland, Annales UMCS, 70 (2015), 113-120.
 14. Marcin Szeliga, Miłosz Huber, 2016,  Mineralogical and petrographic  characteristic of basic types of Turonian flints from the north-eastern margin  of the Holy Cross Mountains:  a preliminary report, Archaeologia Polona,  vol. 54 : 2010 (2016),  69 – 20
 15. Huber M., 2016, Revitalization of modern cities, taking into account  the harmony of the environment and infrastructure  on the example of the European Union, Tourism and Cultural Heritage 2016; 2 (1): 1-8
 16. Huber M., Skupiński S., 2016, Characteristics of the background of the Stary Gaj forest in the SW part of Lublin, Tourism and Cultural Heritage 2016; 3 (2): 1-15
 17. Huber M., 2016, Charakterystyka wybranych przemian chemicznych i fazowych towarzyszących procesom metamorficznym, Geo-Science Education Journal 2016; 3 (1): 8-14
 18. Huber Miłosz, Bayanova Tamara B., Neradovsky Yuriy N. ,  Mokrushin Artem V., Lata Lesia., 2016, 3,7 miliarda lat historii Ziemi na płw. Kola, wartość naukowa i dydaktyczna regionu północnej tarczy bałtyckiej, Geo-Science Education Journal 2016; 2 (3): 1-12
 19. Huber Miłosz, Jakovleva Olga, Lata Lesia., 2016, Możliwości rewitalizacji i wartość dydaktyczno– naukowa hałdy w Rudzie Śląskiej–Wirek, Geo-Science Education Journal 2016; 2 (3): 13-19
 20. Huber M., Lata L., 2017, ICP-OES and SEM-EDS microanalysis of heavy metals from selected moss and subsoils of the Middle Roztocze region, near the city of Tomaszów Lubelski, Chemistry Environment Biotechnology Journal, 20, 21-26.
 21. Huber M., Lata L. 2017, Environmental characteristic of the Kandalakshan region of the Kola Peninsula (N Russia), Chemistry Environment Biotechnology Journal, 20, 7-13.
 22. Huber M. 2017; Petrologia metamorfitów bloku kolskiego z Murmańska (Północna Rosja), Geo-Science Education Journal 1 (4), 15-39
 23. Huber M. 2017, Wartość naukowa i dydaktyczna Masywu Chibiny na płw. Kola (Północna Rosja), Geo-Science Education Journal, 1(4), 7-14
 24. Huber M., Wypych B, Serov.P., 2017;| Ore mineralization of the eastern slopes of Ornak (Western Tatra) in a microanalysis aspects. Geo-Science Education Journal 2 (5), 20-30
 25. Huber M., 2017; Petrology of the Africanda ultrabasic ingenious rocks (Kola Peninsula, N Russia), Geo-Science Education Journal 2017; 2 (5): 40-48

 

 

Monography (chapters):

 1. Harasimiuk M., Huber M., Kołodyńska –Gawrysiak R., Warowna J., Jezierski W., Gajek G., 2007,  „Tektoniczny rów wypełniony osadami plejstoceńskimi w Kocianowie (Równina Bełżycka)”, monografia: „Budowa geologiczna rejonu lubelskiego i problemy ochrony litosfery” (red. Harasimiuk M., Brzezińska –Wójcik T, Dobrowolski R, Mroczek P., Warowna J.), wyd. UMCS, ss. 235-244.
 2. Huber M., Zych Ł., 2007„Wstępna petrologiczna charakterystyka skrzemieniałych pni drzew z Siedlisk”, W: „Budowa geologiczna rejonu lubelskiego i problemy ochrony litosfery” (red. Harasimiuk M., Brzezińska –Wójcik T, Dobrowolski R, Mroczek P., Warowna J.), wyd. UMCS, ss. 121-125.
 3. Huber M., 2012; „Charakterytstyka petrologiczno -wytrzymałościowa wybranych skał stosowanych w przemyśle kamieniarskim jako okładziny ozdobne, importowanych do Polski, w ramach projektu 'Nauka doa Gospodarki'”; rozdział w monografii „Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjnosci polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji”, red dr. Andrzej Niedużak, tom.1., s. 241-252
 4. Miłosz Huber, Eliza Blicharska, Bożena Muraczyńska, Karolina Oszust, Ewelina Kowalczyk, 2013 „Metoda diagnostyki toksyczności skał przeznaczonych na potrzeby użytkowe w galanterii mineralnej gospodarstwa domowego.” s 10-19,
 5. Miłosz Huber, Eliza Blicharska, Bożena Muraczyńska, Karolina Oszust, Ewelina Kowalczyk, 2013, Interdyscyplinarność prac badawczych jako przykład scalenia środowiska naukowego Lublina i okolic w ramach studiów podyplomowych”, s. 83-90.
 6. Huber M., Jakowlewa O., Synajewska –Przybyś A., Klepka T., 2014, Możliwości badania materiałów drukowanych z użyciem techniki optycznej. Polaryzacyjnej i komfoklanej oraz SEM-EDS, w: Z dziejów kartografii, Tom XVIII, Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, red B. Konopiska, J. Ostrowski W-wa 2014. s 337-349
 7. Huber M., Jakowlewa O., 2014, Toponimy na mapach półwyspu kolskiego jako przykład bogactwa etnograficznego regionu, w: Z dziejów kartografii, Tom XVIII, Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, red B. Konopiska, J. Ostrowski W-wa 2014. s 353-359
 8. Gazda L., Huber M. Kiebała A., 2015, Kosmiczny epizod lubelskiego bursztynu 5-25s [in: Lubelski bursztyn- znaleziska, geologia, złoża, perspektywy. Red. L. Gazda, wyd. PWSZ Chełm. 2015, pp250]
 9. Gazda L., Huber M., 2016, A preliminary petrographic analysis of the selected chipped stone artefacts collected at the archeological site in Klementowice [w:] Klementowica. A Magdalenian site in eastern Poland, Institute of archeology, UMCS, s. 315-319
 10. Huber M., 2016, Charakterystyka petrologiczna schyłkowoneolitycznych toporów kamiennych z Lubelszczyzny [w:] Schyłek neolitu na Wyżynie Lubelskiej, red. P. Jarosz, J. Libera, P. Włodarczyk, s.5-27

 

Monography (books):

 

 1. Huber M. A., 2014 Geologia Laplandzkiego Pasa Granulitowego  regionu Kandalakszy (Płw Kolski , Rosja), monografia, ISBN:  978-83-935724-3-4, 135s.
 2. Huber M., 2015, Mineralogiczno-petrograficzna charakterystyka wybranych masywów alkalicznych półwyspu kolskiego (północna część tarczy bałtyckiej) 187pp, ISBN 978-83-935724-5-8,
 3. Blicharska Eliza, Chmiel Stanisław, Huber Miłosz, Lata Lesia, Klepka Tomasz, Muraczyńska Bożena, Oszust Karolina, Rawski Michał 2015, Wybrane zastosowania mikroskopii optycznej i elektronowej w badaniach biomedycznych i środowiskowych,142pp, ISBN: 978-83-935724-6-5
 4. Huber Miłosz, Lata Lesia, 2016, Badania tynków wybranych największych miast południowej Polski w kontekście zanieczyszczenia środowiska, Sciences Publisher,  str. 288
 5. Huber Miłosz, Blicharska Eliza, Lata Lesia, Skupiński Sebastian, 2016, Wpływ podłoża na zawartość metali w wybranych roślinach w aspekcie ochrony środowiska, Sciences  Publisher,  pp. 256
 6. Huber M., 2017, The splendor of rocks and minerals in thin sections, Sciences Publisher, pp. 145
 7. Huber M., Zhigunova G.V., Dębicki R., Lata L., 2017, Badania powierzchni tynków wybranych miast okręgu Murmańska (N Rosja), Sciences Publisher, pp. 185.
 8. Huber M., 2017, Ultrazasadowo-alkaliczna intruzja w Afrikandzie (N Rosja), badania petrologiczno-geochemiczne, pp. 87

 

 

 

Conference materials:

 1. Huber M., Sadzikowska M., Żmudzka A, 1998, „Amfibolity suity labardańskiej z doliny Czegemu na północnym Kaukazie” Referaty laureatów XXVIII i XXXIX Studenckich Sesji Naukowych Górników, z grudnia 1998r. AGH, Kraków, Wyd. AGH s. 49.
 2. Huber M., 2000, „Amfibolity z Kandalakszy na płw. Kola” Przewodnik do  Pierwszego Ogólnopolskiego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Geologów w Miękini, 12-15 maja 2000r, s. 20.
 3. Huber M., 2000,„Amfibolity suity labardańskiej na północnym skłonie Kaukazu”, Przewodnik do  Pierwszego Ogólnopolskiego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Geologów w Miękini, 12-15 maja 2000r, s. 21.
 4. Huber M., Łodziński M., 2000, „Mineralogia skał z Masywu Chibinogorskiego, płw. Kola, płn. Rosja“, Przewodnik do  Pierwszego Ogólnopolskiego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Geologów w Miękini, 12-15 maja 2000r, s. 22.
 5. Huber M., 2000, „Wyniki badań skał zasadowych z okolicy Kandalaksza (Laplandzki Pas Granulitowy, płw. Kola, Rosja)”, Przewodnik do XLII sesji Kół Naukowych Pionu górniczego, grudzień 2000, Kraków, wyd. AGH, s. 44.
 6. Huber M., Jacher K., 2000, „Charakterystyka Mineralogiczno –petrograficzna skał z Masywu Chibińskiego, na podstawie materiałów zebranych podczas ekspedycji na płw. Kola”, Przewodnik do XLII sesji Kół Naukowych Pionu górniczego, grudzień 2000, Kraków, wyd. AGH, s. 45.
 7. Huber M., Wójcik P., 2000, „Przebieg i wyniki badań złoża ‚Flora’ (Masyw Łowozierski, płw. Kola, Rosja)”, Przewodnik do XLII sesji Kół Naukowych Pionu górniczego, grudzień 2000, Kraków, wyd. AGH, s. 46.
 8. Huber M. 2001, „Wyniki badań skał zasadowych z okolicy Kandalaksza (Laplandzki Pas Granulitowy Kola)”, Referaty laureatów studenckich sesji naukowych górników, grudzień 2001, Kraków, Wyd. AGH, ss. 5-11.
 9. Huber M., 2001, „Nowe wyniki badań skał z odsłonięcia ‘Flora’ w Masywie Łowozierskim (płw. Kola)”, Przewodnik do XLII sesji Kół Naukowych Pionu górniczego, grudzień 2001, Kraków, wyd. AGH, s. 108.
 10. Huber M., 2001, „”Czkałowit, murmanit, villaumit, sfaleryt (Minerały ‘Szkatułki’ z Masywu Łowozierskiego (płw. Kola)”, Przewodnik do XLII sesji Kół Naukowych Pionu górniczego, grudzień 2001, Kraków, wyd. AGH, s.108.
 11. Huber M., Szewczyk A., Fidowicz M., 2001, „Metamorfizm progresywny wśród łupków i węglanów w Sajanach Wysokich w okolicy Białgeo Irkutu (Syberia, Rosja)”, Przewodnik do XLII sesji Kół Naukowych Pionu górniczego, grudzień 2001, Kraków, wyd. AGH, s.109.
 12. Huber M., Fidowicz M., Tatar S., 2001, „Mineralogiczno –petrograficzna charakterystyka pegmatytu gabrowego z okolic Bezymianki (Bajkał, Syberia, Rosja)”, Przewodnik do XLII sesji Kół Naukowych Pionu górniczego, grudzień 2001, Kraków, wyd. AGH, s. 109.
 13. Huber M., Tatar S., 2001, „Charakterystyka bloku białomorskiego w miejscowości Umba (Płw. Kola)”, Przewodnik do XLII sesji Kół Naukowych Pionu górniczego, wyd. AGH, s110.
 14. Huber M., Tatar S., Szewczyk A., 2001, „Kalcyt o barwie niebieskiej –próba wyjaśnienia jego zabarwienia (kłm. PieriewalSludianka, Syberia, Rosja)”, Przewodnik do XLII sesji Kół Naukowych Pionu górniczego, grudzień 2001, Kraków, wyd. AGH, s. 110.
 15. Huber M., Tatar S., Szewczyk A., Fidowicz K., 2001, „Sekwencja skał metamorficznych w górach HamarDaban w okolicach Sludianki (Syberia, Rosja)”, Przewodnik do XLII sesji Kół Naukowych Pionu górniczego, grudzień 2001, Kraków, wyd. AGH, s. 111.
 16. Huber M., Tatar S., Szewczyk A., Fidowicz K., 2001, „Próba odtworzenia procesów metamorficzno –dynamicznych w zmigmatytyzowanych granitognejsach bloku murmańska (Płw. Kola)”, Przewodnik do XLII sesji Kół Naukowych Pionu górniczego, grudzień 2001, Kraków, wyd. AGH, s. 111.
 17. Huber M., 2001, „Charakterystyka złoża magnetytu z Vrbna (Jesieniki –Czechy)”, Przewodnik do XLII sesji Kół Naukowych Pionu górniczego, grudzień 2001, Kraków, wyd. AGH, s. 112.
 18. Huber M., Heflik W., Stadnicka K., PattekJańczyk A., 2004, „Preliminary studies of garnets from the Lapland Granulite Belt of the Kandalaksha region”, EUCMOS, P-10-33, s. 412.
 19. Huber M., Banaś M., Dumańska-Słowik M., 2004, „Mineralogical characteristic of granitoide rocks and K-AR dating of biotites from the area of Kandalaksha at the White Sea (The Kola Peninsula, Russia)”, Materiały VIII Ogólnopolskiej Sesji NaukowejDatowanie Minerałów I Skał” AGH Kraków, 18-19.XI.2004. ss.37-41.
 20. Huber M., 2007, „Petrograficzna charakterystyka charnockitów i enderbitów z Kolwickiej cz. LPG, płw. Kolski, Płn. Rosja”, Geosympozjum UŚ, Podlesice 7-9.11.2007,  ss. 75-81. 
 21. Huber M., 2007, „Charakterystyka petrograficzna zasadowych granulitów z Kolwickiej cz. LPG, płw. Kolski, Płn. Rosja, Geosympozjum UŚ, Podlesice 7-9.11.2007,  ss. 81-89.
 22. Huber M., 2008, „Ocena procesów metamorfizmu za pomocą fraktalnych (pudełkowych) analiz teksturalnych na przykładzie granatów, amfiboli i piroksenów z granulitów Laplandzkiego Pasa Granulitowego w rejonie Kandalaksza, płw. Kolski, Abstrakty I polskiego Kongresu Geologicznego, PTG, 26-28 czerwca 2008r, Kraków, s. 38.
 23. Huber M., 2008, „Występowanie i charakterystyka piaskowców mioceńskich na terenie Wyniosłości Giełczewskiej i Pagórów Chełmskich (na wschód od Lublina)”, Abstrakty I polskiego Kongresu Geologicznego, PTG, PTG, 26-28 czerwca 2008r, Kraków, s. 38.
 24. Huber M., Hałas S., Piestrzyński A., 2008, „Charakterystyka petrologiczna gabroidów z warstwowanych intruzji Fiodoro-Panskiego Masywu na Płw. Kolskim (Rosja), abstrakt w materiałach X KonferencyjiDating of Minerals and Rocks”, 23-24.10.2008 UMCS, Lublin, s. 47-49  Hałas S., 
 25. Huber M, Skublov S.G., 2010; “Geochemical and isotopic characteristics of rocks from the Kandalkshyan part of the Lapland Granulite Belt in the Kola Peninsula”, Mineralogia -Special Papers 36, p 50
 26. Hałas S., Harasimiuk M., Huber M., 2012; „Petrologiczno-izotopowa charakterystyka profilu przejścia kredy/paleogen  w wybranych odsłonięciach Lubelszczyzny.”, Abstrakty II Polskiego Kongresu Geologicznego, PIG, s.32,

27.    Harasiumiuk M., Huber M., 2012;„Występowanie i charakterystyka mioceńskich piaskowców  na obszarze Wyniosłości Giełczewskiej i Pagórów Chełmskich (Lubelszczyzna).”, Abstrakty II Polskiego Kongresu Geologicznego, s. 32,

28.    Huber M., Hałas S. , 2012: „Ore minerals characterization and stable sulfur isotopes from Broken Hammer,”, Mineralogia, Vol. 39, 2012, s. 50.

 1. Huber M., Hałas S., Serov P.A., Ekimova N.A., Bayanova T.B., 2012; „Sm-Nd dating and stable isotope geochemistry of sulfides and U-Pb ages of layered intrusions from the northern part of the Baltic Shield”, Mineralogia, Vol. 39, 2012, s. 107.
 2. Huber M., 2012: „Petrograficzna charakterystyka skał żyłowych występujących w dolinie Małaja Biełaja w Chibinach (Rosja).”,Abstrakty II Polskiego Kongresu Geologicznego, s. 33
 3. Blicharska E, Kocjan R., Szwerc W., Komsta Ł., Huber M., Szczęsna B., 2012; „Badanie właściwości technologicznych i farmakoterapeutycznych wybranych suplementów diety zawierających jony cynku”, materiały konferencyjne, s. 20-22
 4. Huber M., Heflik W., Pattek-Jańczyk A., Pitak M., 2012: „Investigations of garnets from polymetamorphic rocks  of the Lapland Granulite Belt of the Kandalaksha Region ”, Journal of Biology and Earth Sciences, Vol 2, Issue 1 , E34-E44,
 5. Miłosz Huber, 2014, „Badania petrologiczne wybranych próbek skał użytych jako detale architektoniczne z obrębu starego miasta Lublina, Zamościa i Sandomierza’ [in: „Wyzwania geologii regionu lubelskiego w XXIw” ] s 15
 6. Huber Miłosz, 2014, „Charakterystyka mineralogiczna skał w profilu granicy kreda/paleogen w wybranych odsłonięciach Lubelszczyzny” [in: „Wyzwania geologii regionu lubelskiego w XXIw”] s 16
 7. Huber Miłosz, 2014, „Paleogleby z okolic Parchatki w świetle badań petrologiczno-geochemicznych [in: „Wyzwania geologii regionu lubelskiego w XXIw”]s. 17
 8. Huber Miłosz, 2014, „Porównanie piaskowców z okolicy Piotrkowa, Chełma i Chrzanowa” [in: „Wyzwania geologii regionu lubelskiego w XXIw”]s 18
 9. Huber Miłosz, 2014, „Główne kierunki spękań w wybranych odsłonięciach zachodniej Lubelszczyzny” [in: „Wyzwania geologii regionu lubelskiego w XXIw”]s 19
 10. Przemysław Mroczek, Miłosz Huber, 2014, „Muzeum Zamoyskich w Kozłówce” [in: „Wyzwania geologii regionu lubelskiego w XXIw”]s 68-70
 11. Przemysław Mroczek, Miłosz Huber, 2014, „Lublin –średniowieczne miasto na lessach” [in: „Wyzwania geologii regionu lubelskiego w XXIw”]s 79-83.
 12. Huber M. Hałas S., Lata L., Mitrofanov F.P., Neryadovski Y.N., Bayanova T.B. 2014:„Stable isotope results of sulfides from old mafic intrusions in the Kola Peninsula (N Russia)” Journal of Biology and Earth Sciences  JBES, 4(S1): 27-28
 13. Huber M., Lata L., Chmiel S., Oszust K., 2014, „Geochemical –isotope characteristic of the waste metallurgical Zn-Pb ore from Ruda ŚląskaWirek Heaps” JBES, 4(S1): 30
 14. Huber M., Hałas S., Lata L., Neryadovskiy Y., 2014,„Study of δ13C and chemical composition of carbonates from the crystalline rocks from the Kola Peninsula (N Russia). JBES, 4(S1): 25-26
 15. Huber M., 2014, “Study of precipitates in the petroarchitecture detail samples from Bern-Switzerland”. JBES, 4(S1): 29
 16. Synajewska Przybyś A., Sidor T., Jakowlewa O., Huber M., 2014, „Study of printed materials using optical (polaryzing) and elektron microscopy.” JBES, 4(S1): 37
 17. Jakowlewa O., Huber M., 2014, “Geotouristic attractions of the Khibiny and Lovoziero Mountains on the Kola Peninsula in Northern Russia” JBES, 4(S1): 43
 18. Adamczak A., Jakowlewa O., Huber M., Karpiński T., 2014,„Main edible wild plant sof Kola Peninsula (Russia)” JBES, 4(S1): 41-42
 19. Janusz BUDZISZEWSKI, Miłosz HUBER, Ryszard MICHNIAK, 2015, Weathering processes of Turonian cherts from Ożarów (NE margin of the Holly-Cross Mountains, XXIInd Meeting of the Petrology Group  of the Mineralogical Society of Poland, Mineralogia vol 44, 2015, 8-11.10.2015 Kielce  p.28,
 20. Huber, Lata, 2015, Pollution detection in Lublin and problems of destruction processes in petroarhitecture details, XXIInd Meeting of the Petrology Group  of the Mineralogical Society of Poland, Mineralogia vol 44, 2015, 8-11.10.2015 Kielce, p 43
 21. Miłosz HUBER, Marcin SZELIGA, Lesia LATA, 2015, Petrography of basic types of Turonian flints from the north-eastern margin of the Holy-Cross Mountains, XXIInd Meeting of the Petrology Group  of the Mineralogical Society of Poland, Mineralogia vol 44, 2015, 8-11.10.2015 Kielce , p.45 
 22. Miłosz HUBER, Artem MOKRUSHIN, Nikolai KUDRYSHOV,  Jurij NERADOVSKI 2015, PGE mineralization in the gabbro rocks from the Monchegorsk Region (Kola region, Russia), XXIInd Meeting of the Petrology Group  of the Mineralogical Society of Poland, Mineralogia vol 44, 2015, 8-11.10.2015 Kielce  p. 46
 23. Katarzyna MACHOWIAK, Miłosz HUBER, Mirosław JASTRZĘBSKI, Wojciech STAWIKOWSKI, 2015,   Phosphates from Annopol (East Poland) - preliminary results of rare earth elements analysis, XXIInd Meeting of the Petrology Group  of the Mineralogical Society of Poland, Mineralogia vol 44, 2015, 8-11.10.2015 Kielce, p. 67
 24. Huber M, Halas S, Lata L., 2015,  Khibina and Lovoziero syenites microanalysis using ICP and d34S Stable Isotope Analyses, XIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 09,09-09,13 Wroclaw P34, 104
 25. Huber M., Gruszecki W., Grudziński W. , Libera L., Szeliga M., Budziszewski, 2015,  A New Possibility of Flints Identification Using Spectrometric Method, XIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 09,09-09,13 Wroclaw ,J. P35, 105
 26. Huber M., Hałas S., Lata L., Neradovski Yu. N., Mokrushin A., 2015, Study of Sulphides from Piechenga Rocks Using Geochemical and Stable Isotope Analyses, XIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 09,09-09,13 Wroclaw, P35, 106
 27. M. Huber, L. Lata, 2015, Pollution Destruction Processes in Architecture Detail of old Lublin, XIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 09,09-09,13 Wroclaw, P35
 28. Huber M, Lata L. 2015, XIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 09,09-09,13 Wroclaw, P34, 107
 29. Baczyńska-Kozak B., Muraczyńska B., Blicharska E., Huber M. Efekty terapeutyczne tlenu hiperbarycznego 39 -41, Innowacje w Praktyce, wyd CINE,. 2014r
 30. Baczyńska-Kozak B., Muraczyńska B., Blicharska E., Huber M. Możliwości zastosowania hiperbarycznej terapii tlenowej a aktualne wskazania  41 -43, Innowacje w Praktyce, wyd CINE,. 2014r
 31. Blicharska E., Muraczyńska B., Huber M. Możliwości zastosowania skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) z przystawką EDS w badaniach materiału biologicznego 49-51 Innowacje w Praktyce, wyd CINE,. 2014r
 32. Huber M. Badania z użyciem mikroskopii optycznej i elektronowej i ich zastosowania                             w przemyśle,  63-65 Innowacje w Praktyce, wyd CINE,. 2014r
 33. Huber M. Badania z użyciem zjawiska katodoluminescencji (CL) oraz orientacji kryształów (EBSD) i ich zastosowania w przemyśle. 65-67, Innowacje w Praktyce, wyd CINE,. 2014r
 34. Huber M., Mokrushin A., Neradowski Yu., Halas S., Skupiński S, 2016, Microanalysis of PGE minerals in Monchegorsk pluton, Kola Peninsula, Baltic Shield, Geo-Science Education Journal 2016; 2 (Suppl. 1): 34-35
 35. Huber M., Bayanova T.B. , Hałas S., Reszczyńska E., Lata L. , Skupinski S., 2016, 3.7 ga metamorphite block from Murmansk: mineralogical characteristics, Geo-Science Education Journal 2016; 2 (Suppl. 1): 38-40
 36. Huber M., Lata L., 2016, Environmental and pollution characteristics of the Lublin roughcast, Geo-Science Education Journal 2016; 2 (Suppl. 1): 44-45
 37. Karpinski T.M., Huber M., Lata L., 2016, Environmental and pollution characteristic of plants samples from Karkonosze region, S Poland roughcast, Geo-Science Education Journal 2016; 2 (Suppl. 1): 46-47
 38. Huber M., Lata L., 2016, Environmental moss characteristics from middle Roztocze (Tomaszów area), Geo-Science Education Journal 2016; 2 (Suppl. 1): 50-51
 39. Huber Miłosz, Jerzy Libera, Sylwester Sadowski, 2016, Kultura ceramiki sznurowej  na Lubelszczyźnie w świetle analiz petrologicznych toporów kamiennych, XXXII Konferencja Sprawozdawcza, Badania Archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie, w roku 2015, 31.03-01.04.2016 Streszczenia  Wystapień , str 15.
 40. Mokrushin A.V., Kudryashov N.M., Gabov D.A., Huber M. 2017. Sulphide and precious metal mineralization of the mesoarchean Patchemvarek gabbroanorthosite massif (Kola region, Russia) // Ультрамафит-мафитовые комплексы: геология, строение, рудный потенциал: материалы V международной конференции (Гремячинск, 2-6 сентября 2017 г.) / отв. ред. Е.В. Кислов. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, Стр. 191-192.
 41. Mokrushin A.V., Kudryashov N.M. i Huber, M. 2014, First discovery of sperrylite in archaean Patchemvarek gabbroanorthosite (Kola region, Russia) /  Abstracts of the 12-th International Platinum Symposium, 11–14 August 2014, Yekaterinburg, Russia, pp.305-306
 42. Szeliga M., Dobrowolski R., Pidek I., Lityńska-Zając M., Makowiecki D., Chodorowski J., Zagurski P., Mroczek P., Gazda L., Osipowicz G., Furmanek M., Huber M., Chabudziński Ł., Plak A., Bartmiński P., Demczuk P., Siłuch M., Gawrojek Szeliga K., Barga-Więcławska J., 2017; Kolonizacja peryferyjnych obszarów wyżyn lessowych przez społeczności wczesnośredniowieczne (2. Poł. VI-koniec V tysiąclecia BC) na przykładzie północnego przedpola Wyżyny Sandomierskiej. Założenia i cele projektu. Materiały XXXIII Konferencji „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2016, 20-21 kwietnia 2017, Zamek Lubelski
 43. Huber M., Libera J., Sadowski S., 2017; Charakterystyka petrologiczna toporów kamiennych kultury pucharów lejkowatych z Lubelszczyzny. Materiały XXXIII Konferencji „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2016, 20-21 kwietnia 2017, Zamek Lubelski
 44. Huber M., Polańska M., 2017; Lublin-Sławinek, stanowiska 1-2, Charakterystyka archeologiczno-petrograficzna zabytków ze skał niekrzemiennych. Materiały XXXIII Konferencji „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2016, 20-21 kwietnia 2017, Zamek Lubelski
 45. Huber M., Skupiński S., 2017; Petrology and geochemistry of the Africanda ultrabasic ingenious rocks, VIII Ogólnopolska Konferencja, Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii, 1-2 czerwie 2017, Kraków PIG.
 46. Huber M., Skupiński S., 2017; New geochemical characteristic of 3.7 Ga metamorphites from Murmansk (Baltic Shield)., VIII Ogólnopolska Konferencja, Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii, 1-2 czerwie 2017, Kraków PIG.
 47. Polańska M., Huber M., 2017; Microanalysis of the Early Middle Ages coins from Lublin area., VIII Ogólnopolska Konferencja, Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii, 1-2 czerwie 2017, Kraków PIG
 48. Huber M., Lata L., Pantyley V., Lozynskyy R., 2017; Comparative petrological and geochemical characteristics of plasters on the buildings in the Lublin and Lviv cities., VIII Ogólnopolska Konferencja, Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii, 1-2 czerwie 2017, Kraków PIG.
 49. M. Huber, G.V. Zhigunova, T.B. Bayanova, O.A. Iakovleva, 2017; Geopark on the Kola Peninsula, perspectives of creation and development. International Conference Development of the Arctic Territory, Problems, perspectives, 12-15.12.2017, Murmansk Arctic State University
 50. M. Huber, G.V. Zhigunova, O.A. Iakovleva, 2017; “Possibility and threats of tourism development in Russian Arctic on the Kola Peninsula Example, International Conference Development of the Arctic Territory, Problems, perspectives”, 12-15.12.2017, Murmansk Arctic State University
 51. M. Huber, G.V. Zhigunova, L. Lata, 2017; “Study of the plasters surfaces from selected cities on Murmansk region”, International Conference Development of the Arctic Territory, Problems, perspectives, 12-15.12.2017, Murmansk Arctic State University
 52. M. Huber, S. Chmiel, 2017; “Chemical composition of the Plantago major as indicator of environmental pollution (on the Murmansk example)”, International Conference Development of the Arctic Territory, Problems, perspectives, 12-15.12.2017, Murmansk Arctic State University

 

Other publication:

 1. Huber M. 2000, „Wyprawa nad jezioro Bajkał”, Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH nr 81/82, s. 24.
 2. Huber M. 2000, „Pozdrowienia z Kola”, Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH nr 87, s. 25.
 3. Huber M., Idzik I., 2001, “Wyprawa Zespołu Naukowego ‘Kola 2001’”, Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH nr 101, s. 16.
 4. Huber M. 2001, „Pozdrowienia z Kola” Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH nr 118, s. 16-17.
 5. Huber M., Karpiński T. uber, Karpiński , Stokłosa A., Zubel J., 2003, „Ogród Botaniczny za kołem polarnym w Chibinach (płw. Kola), Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH nr 113, s. 20.
 6. Huber M. 2003 „Internet w społeczności akademickiej” Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH nr 118, maj, s. 16-17.
 7. T.M. Karpiński, Huber M. 2003, „Polarny Ogród”, Poznaj Świat, nr 255 (1), s 82-96.
 8. Huber M. 2008; „Sprawozdanie z X konferencji Datowanie Minerałów i skał” nr 9, s 19
 9. Huber M. 2009; „Zima w Arktyce”,  Wiadomości Uniwersyteckie nr 3, s. 19-20
 10. Jarmołowicz –Szulc K., Huber M., 2009; „Ogólnopolska X konferencja pt. Datowanie minerałów i skał, Lublin 23-24.10.2008”, Przegląd Geologiczny, vol. 57, nr 1 ss. 12-13
 11. Huber M. Jakowlewa O., Krupa A., 2012; „Maluchem po Europie dla UMCS”, Wiadomości Uniwersyteckie 1/181, 34-35.
 12. Huber M., 2013, Półwysep Kolski. Piękno dzikiej, północnej przyrody, Кольский Полуостров. Красота дикой северной природы, (Kola Peninsula. The beauty of the wild, northern nature), TMKarpinski Publisher, pp. 124.
 13. Mroczek P., Huber M., 2014. Mikroskopia ramanowska w teorii i praktyce. Wiadomości Uniwersyteckie, marzec 2014, ss. 33.
 14. Huber M., 2016, XIII Konferencja Datowanie Minerałów i Skał, Wiadomości Uniwersyteckie, listopad, s. 62
 15. Huber M., Jakowlewa O., 2016, Galopem po Europie, MAHuber Publisher,  ss. 134.

 

Patents:

1.       Miłosz Huber, 2012, Moździerz Laboratoryjny W.122155.

2.       Miłosz Huber, 2012, Kaseta na próbki do mikroskopu optycznego W.121457.

3.       Miłosz Huber, 2012, „Stolik do umieszczania próbek w mikroskopie elektronowym” nr W.67833 Miłosz Huber, Łukasz Bober, 2014, Stolik do badań CL-SEM, W.123229.

4.       Miłosz Huber, Olga Jakowlewa, 2014, Puszka do poboru skał sypkich, W. 123207.

5.       Miłosz Huber, 2016 „Mikroskop magnetyczny”, w.124237

6.       Miłosz Huber, 2016, Przyrząd do badania struktury powierzchni W.123229

7.       Miłosz Huber,, 2016 „Pojemnik do pobierania i przechowywania próbek skał sypkich”, W.123207

8.       Miłosz Huber, 2016 „Stolik do przystawki mikroskopu elektronowego”, w.1223229

9.       Miłosz Huber, 2016, Przystawka do skaningowego mikroskopu elektronowego, p.419253

10.    Miłosz Huber, Michał Dulniak, 2017, Kaseta na sensory (notification).

 

 

Expertise:

1.       Dla prof. Dr hab. M. Machalskiego z PAN Warszawa i prof. Dr hab. M Harasimiuka z UMCS: „Charakterystyka ziaren glaukonitu z terenu Lubelszczyzny”.

2.       Dla dr M Szeligi z Archeologii UMCS: „Krzemienie turońskie z północno-wschodniego obrzezenia Gór Swiętokrzyskich w epoce kamienia”

3.       Dla prof. J. Libery z Archeologii „Opis petrograficzny kamiennych artefaktów oznaczonych symbolem MJA”

4.       Dla B. Wiśniewskiej –Niezabitowskiej z Archeologii UMCS o kamieniach z Ulowa

5.       Dla prof. J. Libery z Archeologii, „Charakterystyka toporków z wybranych lokalizacji Lubelszczyzny”.

6.       Dla firmy Katowicach C.B. Projekt w Katowicach w Katowicach Omówienie rezultatów badań próbek z hałdy żużli Zn-Pb w Rudzie Śląskiej –Wirek

7.         Dla  Majdziaka opis skały meteorytopodobnej 2015

8.         Opis skały meteorytopodobnej wspólnie z G. Telecka. 2015

9.         Dla Muzeum Lubelskiego w Lublinie opis skałek, oraz różnych przedmiotów metalowych w roku 2015, 2017 (2x)

10.     Dla Firmy „Granit Dulniak” opracowanie innowacji w technologii obróbki kamienia w 2017.

 

Rewiewers of scientific papers:

1.       M. Asran, Ezzat M. A. Rahman, 2012, “The Pan-African calc-alkaline granitoids and the associated mafic microgranular enclaves (MME) around Wadi Abu Zawal area, North Eastern Desert, Egypt: geology, geochemistry and petrogenesis”, Journal of Biology and Earth Sciences, vol.2., s. E1-E16.

2.       M. Asran, M. Kabesh, 2012, “Evolution and geochemical studies on a stromatic migmatite-amphibolite association in Hafafit area, Central Eastern Desert, Egypt” Journal of Biology and Earth Sciences, vol.2., s. E17-E33.

3.       I. R. Elizarova, T. B. Bayanova, 2012,”Mass-spectrometric REE analysis in sulphide minerals”, vol.2. s. E45-E49

 

Grant Applications:

1.       Wniosek PBS, ścieżka A: 245215 Innowacyjna metoda badania śladów GSR w różnych warunkach oddania strzału, Konsorcjum: Huber M., Lata L., UMCS, wspólnie z firmą Biuro Ekspertyz Sądowych.

2.       Wniosek PBS, ścieżka A: 244890 Metoda diagnostyki toksyczności skał galanterii mineralnej przeznaczonej na potrzeby użytkowe w gospodarstwie domowym. Konsorcjum: Huber M., Lata L., UMCS, Blicharska e., Muraczyńska B UM Lublin, Oszust K., IA PAN Lublin, Kowalczyk E., PIWET –PIB Puławy.

3.       Working in project: numer ID - 216968 OPUS 5, okres realizacji - 2014-2016, „Roztocze - starożytna terra incognita? (Mikroregion osadniczy w rejonie Ulowa na Roztoczu Środkowym w pradziejach i jego tło. Studium interdyscyplinarne” projektu: 2013/09/B/HS3/03352; PB-B-05-306-00-14; ZFIN 00000080

4.       Working in project: dr Piotr Włodarczak /Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Krakowie/ Wniosek badawczy pt.: "Schyłek neolitu w północnej części Wyżyny Lubelskiej", realizacja 2013-2015; 5.       

5.       Head of project: ID number: 371332 Miniatura 1 Paleoproterozoic and Archaic layered intrusion in Arctic region of the Fennoscandinavian Shield: new isotopic d34S/d36S data in the PGE including sulfides.

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae

 

Imię i nazwisko:

 

 

Miłosz Andrzej Huber

 

Ukończone szkoły:

Mineralogia, Petrografia i Geochemia (studia doktorskie) Geologia Złóż i Geochemia Środowiska (studia magistersko -inżynierskie) w .Akademii Górniczo –Hutniczej, Kraków: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 

Tytuł Naukowy:

dr inż.

Kwalifikacje:

 

Odznaczony Medalem za Wynalazczość, 19 letnia praktyka w dydaktyce i nauce (adiunkt, Koła Naukowe od 1998r), obsługa mikroskopu elektronowego z przystawkami EDS, EBSD, CL (certyfikowane przez firmę Thermo i Horiba) oraz mikroskopu optycznego polaryzacyjnego, obsługa komputera (office, openoffice, linux, HTML, grafika cyfrowa –Gimp, podstawy C++ i Turbo Pascal), analiza fraktalna.

Znajomość języków:

Angielski (komunikatywnie), rosyjski (biegle w mowie i piśmie), hiszpański (podstawy), niemiecki (podstawy).

Doświadczenie zawodowe:

2011-2012 Koordynator Lubelskiego Festiwalu Nauki z ramienia UMCS, od 2008 adiunkt, asystent w UMCS Lublin (2006-2007), oraz w KUL (od 2008) i AGH (2001-2005), redaktor czasopisma „Journal of Biology and Earth Sciences” a od niedawna „Tourism and Coultural Heritage”,”Geo-Science Education Journal”, współpraca międzynarodowa z Kolskim Centrum Geologicznym Rosyjskiej Akademii Nauk (od 1998), z Murmańskim Humanistycznym Uniwersytetem Państwowym, z Instytutem Geologii i Geochronologii Prekambru w ST. Petersburgu (od 2003), z Uniwersytetem w Oulu (w ramach Socrates Erasmus w 2009), liczne ekspertyzy dla: Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego (11 recenzji projektów badawczych) oraz Biuro Ekspertyz Sądowych (2), Zakłady Tytoniowe (1); 6 zgłoszeń patentowych (2012, 2013). Organizacja Dni Ziemi, Dni Promocji Wydziału (od 2006r), 5 międzynarodowych konferencji (SGA-SEG 2001, Applied Crystallography 2004, Sotama 2004, Dating of Minerals and Rocks 2008, 2014, 2016). Inviting lecture w konferencji „Развитие арктических территорий: опыт, проблемы, перспективы” w Murmanskim Arktycznym Uniwersytecie Państwowym. Visiting Professor w Uniwersytecie w Oulu (2009) oraz Murmańskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym (2015, 2017), redaktor Journal of Biology and Earth Sciences (2008-2015), Tourism and Cultural Heritage, Geo-Science Education Journal. Liczne zgłoszenia do Urzędu Patentowego. 

Dodatkowe kursy:

 

kurs „Learning by Doing” w 2018 oraz kurs interaktywny „stwórz własny webinar” 2018, studia podyplomowe „Przedsiębiorczy Ecomanager” (2015), Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi (2013 z wyróżnieniem, Wyższa Szkoła Innowacji i Ekonomii, Lublin), studia podyplomowe „Własność intelektualna” (UMCS), uczestnictwo w programie „Nauka dla Gospodarki” finansowanym przez UE (2012), kursy: szkolenie z aplikacji w programie GEKON, z zakresu geologii i krystalochemii na UJ (2000-2001), fizyki ciała stałego na AGH (2003-2004), „Modelowanie sieci neuronów”, „Programowanie logiczne”,„Równoległy MATLAB” (2011), „Badania nieniszczące materiałów konstrukcyjnych”, „Innowacje, Badania i Komercjalizacja wiedzy” (2012), prawo jazdy kat A i B.

Zainteresowania

fotografika, video –filmowanie, akwarela, motocykle turystyczne, od 2012 szczęśliwy ojciec.