Zespół Naukowy KOLA

ZNKola

 

Organizacja ta powstała w 1999r.

Od początków swojego istnienia zajmuje się koordynacją oraz stymulacją badań w arktycznym rejonie Skandynawii skupiając się na rejonie Murmańskiej Oblasti.

 

·        W ramach założeń zespołu jest gromadzenie informacji naukowych dotyczących różnych zagadnień w regionie.

·        Tworzenie biblioteki danych w tym także własnych artykułów naukowych.

·        Pomoc przy prowadzeniu badań w omawianym regionie.

·        Wzmacnianie kontaktów międzynarodowych.

·        Od 1999 roku przez dwadzieścia lat odbyło się ogółem dwadzieścia siedem wypraw naukowych, wiele z nich zakończyły się publikacjami naukowymi, monografiami, pracami dyplomowymi także przy współfinansowaniu różnych uczelni oraz Narodowego Centrum Nauki.

 

Poniżej przedstawiono kilka historycznych już fotografii z pierwszych wypraw ZN Kola.

 

4KOLA

Pierwsza wyprawa w 1999r. Od lewej: M Huber (Kierownik), W. Tomsia, G. Skalski.

10KOLA

Druga historyczna wyprawa w 2000r. od lewej: A. Adamczak, M. Huber (Kierownik),

K. Trojanowski, P.Susek.

DSCN4222

Fotografia z roku 2003. W pierwszym rzędzie od lewej: M.Huber (Kierownik),

kierowca auta, skrajnie z prawej P. Kramarz (II opiekun).

DSC (837)

2018r. W trakcie prac terenowych z prof. T.B.Bayanovą.

 

..